Historia


     Początki hospicjum domowego w Sopocie sięgają 1992 roku. Ks. Stanisław Jarzembski, ówczesny wikary kościoła  św. Michała w Sopocie został wezwany do ciężko chorego, nad którym opiekę lekarską sprawował         dr Maciej Chimiak. Poznanie się kapelana i lekarza w tych okolicznościach dało impuls do rozmowy, która zainicjowała akcją poszukiwania osób mogących i potrafiących ulżyć cierpiącemu. Ks. Jarzembski w czasie najbliższej kolędę zachęcił spośród parafian lekarzy i pielęgniarki do posługi hospicyjnej. Na pierwsze spotkanie Swego mieszkania użyczyła śp. dr Barbara Gołyńska. Za pierwszą siedzibę i magazyn Hospicjum służyły salki przy parafii Św. Michała. Tak uformowany trzon Hospicjum działał początkowo nieformalnie, obejmując opieką zgłaszanych chorych. 

     7 lutego 1995 roku w salce kościoła św. Jerzego uczestnicy zebrania w liczbie 17 osób, podjęli uchwałęo powołaniu Stowarzyszenia Hospicjum im. bł. siostry Faustyny z siedzibą w Sopocie oraz uchwalili statut. Do Komitetu założycielskiego zostali powołani: ks Stanisław Jarzembski – przewodniczący, lek. med. Maciej Chimiak i Alicja Wojciechowska – członkowie, a tymczasową siedzibę wskazano przy ul. Kościuszki 1 w Sopocie.

     Na wniosek Komitetu Założycielskiego w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. w dniu 10 kwietnia 1995 roku nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia wraz ze Statutem, Zarządem i Komisją Rewizyjną. 

Skład pierwszego Zarządu:

ks. Stanisław Jarzembski – dyrektor
Maciej Chimiak – z-ca dyrektora ds medycznych
Alicja Wojciechowska – z-ca dyrektora ds aministracyjnych
Jadwiga Malinowska – księgowa
Krzysztofa Golian – członek

Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej:
Anna Laube
Halina Langenfeld
Jadwiga Nowopolska

     Dnia 12 listopada 1996 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o powołaniu Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. bł. siostry Faustyny w Sopocie. Rejestracji Zakładu, z jego kierownikiem Maciejem Chimiakiem, dokonał Urząd Wojewódzki w Gdańsku dnia 17 grudnia 1996 roku.

    W kolejnych latach zmieniała się siedziba biura Hospicjum i magazynu oraz skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, działalność statutowa była kontynuowana nieprzerwanie. Od 2005 roku biuro Hospicjum i magazyn mieszczą się we własnej siedzibie przy ul. Mieszka I 1 w Sopocie.

     Opieka hospicyjna była i jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny. Wypożyczany jest do domu chorego sprzęt medyczny np: łóżko, materac przeciwodleżynowy, koncentrator tlenu itp oraz materiały medyczne jednorazowego użytku.

    Od początku istnienia Hospicjum zgłoszonych było ponad 1.500 osób - mieszkańców Sopotu, chorych głównie na nowotwory. Łącznie posługiwało chorym dwudziestu lekarzy, piętnaście pielęgniarek, trzech kapelanów, psychiatra, psycholog i wolontariusze.

     Obecnie w Hospicjum zaangażowanych jest pięciu lekarzy, sześć pielęgniarek, dwóch kapelanów, psycholog i wolontariusze. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

     Każdy chory jest otaczany opieką, aby umożliwić mu spędzenie trudnego okresu życia w domowym, swojskim otoczeniu bliskich osób i znajomych przedmiotów, aby też wesprzeć rodzinę w wyczerpującym siły fizyczne i emocjonalne, czuwaniu przy chorym domowniku.

                                                                                     Stanisława Domaszewicz – prezes zarządu


Sopot, dnia 30 stycznia 2013 roku.

Hospicjum Domowe św. Faustyny