Zgłoszenie chorego

Zgłoszenia chorego można dokonać telefonicznie lub osobiście w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1500 

Hospicjum im. św. s. Faustyny

81-785 Sopot

ul. Mieszka I 1/1
tel./fax (0-58) 555-11-86

W razie nieobecności pracownika, w skrzynce przy drzwiach biura można zostawić kartkę z nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego oraz datą i godziną. Sekretarka po powrocie do biura niezwłocznie porozumie się ze zgłaszającym.

Przy zgłoszeniu potrzebne są dwa dokumenty:

  •      aktualne skierowanie do hospicjum domowego
  •      dowód ubezpieczenia (legitymacja emeryta/rencisty lub zaświadczenie o ubezpieczeniu  z  ZUS , MOPS)

Po godzinach pracy biura "sekretarka automatyczna" zarejestruje zgłoszenie i poda numer telefonu dyżurującego lekarza
w przypadku wymagającym pilnej interwencji.


Hospicjum Domowe św. Faustyny